STAMPAD LERA - PISÉ

Stamptekniken är torr och sammansättningen är identisk med formpressad eller stampad lersten. Skillnaden är utförande-tekniken, där lerjorden stampas i formar till monolitiska vägg-stycken. Tekniken är sedan långt tillbaka i tiden känd och använd. Vid analyser av de äldsta stampmurarna har det visat sig att de bestått av likartad sammansättning av 70 % sand och 30 % lera. I västvärlden är idag kommersiellt stamp-husbyggande en försvinnande liten del av nyproduktionen, men i vissa områden i Australien uppgår andelen till 20 %. En korrekt utförd stampvägg kan ta avsevärda laster. En väl stampad vägg kan liknas vid ett snabbtillverkat sedimentärt berg där den naturliga processen, som tar tusentals upp till miljontals, år sker med hjälp av ett stampverktyg under loppet av några minuter.

Formar och formsättning: Formsättningen är en stor del av arbetet med en stampvägg. Tiden som åtgår till att sätta upp och ta ned formarna är ofta större än den som behövs till att fylla och stampa dem. När massan har stampats tas formen omedelbart bort så att luften kan torka ut från väggavsnittet och en härdningsprocess kan komma igång. Det finns en stor mängd system från mycket enkel till avancerad formsättning.

Länkar/Artiklar:
Engelska Rammed Earth Consulting har gjort några filmer som du kan se på YouTube.
I Halland växer det hus ur åkerjorden. DN Bostad 2009-04-17