Artikelbank

Här samlar vi kunskap om olika lerbyggetekniker i form av artiklar och annat material.

Artiklar & nyhetsbrev

Ler- och halmbyggaren, nyhetsbrev 1997-2002 

Här kan du läsa nyhetsbrev utgivna av Nordisk organisation för lerjordsbyggeri, 1997-2002 - god läsning!

Lerjord som byggmaterial och länder med likartat klimat

Avhandling, Eva-Rut Lindberg

 
Länkar och artiklar om specifika tekniker finns även under respektive lerbyggnadstekniks sida.

Föreläsningar

Lera - det bortglömda byggmaterialet

Frihamnsdagarna, Stockholm 2023.

En föreläsning av White arkitekter och HSB living lab.
Lera som byggmaterial

Slöjd och byggnadsvård, 2023

En föreläsning med Ulf Henningsson. Under detta föredrag får du lära dig om lerklining, lergolv, lerstenar och lera som puts.
 
Lera - frihetens byggmaterial

Sörmlands museum 2021

En föreläsning med Johannes Riesterer under seminariet "I dialog med materialen: Tema lera.

Hus av lera

Kungliga tekniska högskolan (KTH)

En informationsfilm av Eva-Rut Lindberg.