MURVERK - ADOBE

Murverk består av sten eller block som i de flesta fall sammanfogas med bruk. Framställningstekniken av lerjord kan vara såväl våt som torr medan sammanfogningen till mur alltid är våt. Med undantag av lerbrödstekniken måste lerstenarna torka en tid innan de blir starka nog att bära större laster.

Lerblock och lersten kan stampas eller pressas i form, gjutas eller strängpressas. De två förstnämnda metoderna räknas till torr teknik medan de sistnämnda är våt. Torr teknik innebär att produkten är så gott som torr när den bearbetas medan en betydande del vatten måste tillsättas vid beredningen av materialet i våt teknik.

Till formpressad lera finns det många olika typer av maskiner som komprimerar jorden till block. Lerjordsammansättningen till formpressad lersten och stampad lersten är mager, vilket innebär ett lerinnehåll mellan 10 - 25 %. Eventuellt tillsätts sand och grus som magringsmedel. Vatteninnehållet ska vara optimalt ur kompakteringssynpunkt.

Strängpressade eller gjutna block är våta tekniker, oftast med fetare jord än den som används till formpressning. Grovt hackad halm, som fungerar som armering och samtidigt bidrar till att blocken får en jämnare uttorkning, kan tillsättas före gjutning av massan. Strängpressning är för övrigt den teknik som används vid industriell tillverkning av tegel.

Lerbröd: En speciell variant av murverk är lerbrödstekniken där stenar modelleras för hand till limpliknande stycken som läggs i förband utan bruk. Tekniken räknas till de våta metoderna.