MACKELERING - COB

Mackeleringstekniken är våt och sammansättningen liknar den för gjuten lersten (adobe). Fet lerjord blandas med sand, grus, halm och vatten till en formbar massa varpå kompakta väggar formas på fri hand. På engelska kallas tekniken för cob.

Tekniken att bygga självbärande väggar med lera och halm är troligen mest känd från England men finns även dokumen­terad i Sverige. Tillvägagångssättet är likadan idag som för tvåhundra år sedan då häftet med titeln Underrättelse för allmogen att Bygga Hus af LerBruk utkom. Den tunga pro-cessen att trampa ihop lermassan med fötter eller med hjälp av djur kan nu ersättas med traktor som körs fram och tillbaka över blandningen till dess att den rätta konsistensen infinner sig.

Uppförandet av en mackelerad lermur sker i korthet enligt följande; lerjord, med eventuell tillsats av sand och grus samt halm blandas med vatten. Ingredienserna ältas ihop och väggen byggs genom att med en grep kasta upp massan på muren och sedan trampa till den med fötterna. Huset byggs varvvis, utan form, i skift om 500 - 800 mm. När dessa är färdiga bankas väggsidorna ihop med en klamp eller liknande för att slutligen justeras och snyggas till med en hacka eller spade.

Länkar & Artiklar om Mackelering
Kevin McCabes engelska hemsida om cob-houses